Krokus Ośrodek Wypoczynkowy

ośrodek wypoczynkowy - Wieleń

Krokus Ośrodek Wypoczynkowy - Zdjęcie 7

7/16

Lokalizacja obiektu

Informacje o regionie

Wielkopolska

Wielkopolska jest uważana za najstarszy region w Polsce.
Na terenie Wielkopolski znajduje się kilkanaście makroregionów, m.in.: Pojezierze Gnieźnieńskie, Pojezierze Poznańskie, Wysoczyzna Leszczyńska, Dolina Środkowej Noteci, Poznański Przełom Warty.
Wielkopolska usytuowana jest w dorzeczu Warty, która jest trzecią co do długości polską rzeką.
Przez region przepływają również dwie inne kluczowe rzeki Polski - Wisła i Odra.
Ciekawym zabytkiem archeologicznym na terenie Wielkopolski jest starożytna jest